Hoopvolle strategie – Meaningful business

Een transformationeel coachingstraject voor leiders van organisaties, die idealen en ambities willen vertalen naar een heldere visie en strategie voor een betekenisvolle business

Herken je je in het volgende?

Je hebt duurzame ambities, persoonlijk of met je bedrijf, en je wilt hierin betekenisvol zijn. Maar toch lukt het maar niet om vooruit te komen, om de juiste stappen te zetten. Je hebt het gevoel, het idee dat er iets niet klopt, maar je krijgt de vinger er niet op. Wat nu?

Je geeft leiding aan organisatie, je moet op veel borden tegelijk schaken, en je ziet dat medewerkers goed hun best doen, maar dat toch de beoogde doelen niet gehaald worden. Waar haal je de tijd vandaan om eens goed alles op een rij te zetten? Hoe gaat het je lukken om schijnbaar grote tegenstellingen met elkaar te verenigen? Hoe ga je vanuit de chaos weer een organisatie met een gezamenlijke visie krijgen?

Een coachtraject voor jou en/of je team, toegesneden op hernieuwde inspiratie en richting in je leven (bedrijf)

Ik coach je in transformationeel en duurzaam leiding geven; aan jezelf én aan de organisatie waarvoor je leiding geeft. Het gaat over hoe missie en visie gestoeld zijn op realistische keuzes en alles te maken hebben met wie je zelf bent en hoe je staat in het leven. Mijn coaching helpt je op weg naar een hoopvolle, realistische Nieuwe Dag, waarin je het gevoel hebt dat alles weer klopt en mensen met plezier en passie hun werk doen. Omdat ze bezig zijn met de goede dingen, die werkelijk betekenisvol zijn en passen bij de visie van de organisatie.

Je leert hoe je, vanuit je eigen identiteit en idealen, authentiek en met een sterke visie, je richt op de dingen die er werkelijk toe doen. Je geeft invulling aan transformationeel leiderschap.

Het coachingstraject is speciaal gericht op jou als leidinggevende: jij als persoon en jij in je werk, in je organisatie

1. Identiteit en identificatie  – over wie je bent, je ‘zijn’ en wat dit betekent in het dagelijks leven.
Je verkent wie je werkelijk bent en de mate waarin je persoonlijk leiderschap laat zien.
Aan bod komen je waarden en (goede én valse) overtuigingen, en daarbij wat dit betekent in je mens- en wereldbeeld, je idealen en ambities.

2. Vanuit je missie, je visie en strategie verwoorden  – over identiteit, persoonlijke missie en leiderschap
Je verkent wat jouw identiteit zegt over je persoonlijke missie en wat jouw intrinsieke motivatie is in je werk. Anders gezegd: hoe passen jouw idealen en ambities bij de missie van de organisatie waar je in werkt, cq het werk wat je doet?
Vanuit de kennis wie je bent en wat je wilt, ga je transformationeel leiding geven aan je organisatie en breng je met een prikkelende visie (waar gaan we heen) en heldere strategie (hoe gaan we het doen) jouw leiderschap en jouw toekomstscenario (van je organisatie) onder woorden. Uiteindelijk heb je een realistisch perspectief, waar jezelf met vertrouwen leiding aan geeft en waar je medewerkers loyaal aan mee willen werken.

  • Overzicht

    • Persoonlijke coaching in leiderschap; leiderschap in je eigen leven en leiderschap in je werk en je relaties met anderen.
    • Coaching en advies met betrekking tot het verwoorden van en motiveren in een missie, visie en strategie van de organisatie.
    • Het uiteindelijke aanbod is inclusief uitvoering- en voorbereidingskosten. Op deze dienst zijn de Algemene Voorwaarden van Nieuwe Dag van toepassing.
    • Voor elk coachingstraject stellen we een agenda op, aan de hand waarvan we de punten laten passeren die aan de moeten orde komen. Dit intakegesprek geeft richting aan het traject wat doorlopen wordt. Het intakegesprek geeft richting aan en is niet bindend. Gaandeweg kunnen we tot nieuwe afspraken komen. In principe kun je op elk gewenst moment beginnen. 

Graag maak ik een afspraak voor deze dienst

Vraag via het contactformulier naar eventuele bijzondere of aanvullende wensen met betrekking tot het aanbod. Ik wil met u nagaan of andere mogelijkheden voor coaching en inspiratie aangeboden kunnen worden.