Strategie van Hoop (2)

In mijn eerste blog heb ik je kennis laten maken vragen en gedachten over zingeving in het leven. Ik heb beschreven hoe ik daar in sta en ik stel vragen hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Hoe neem je idealen en ambities serieus. Ik heb daarbij gewezen op de Strategie van Hoop. Deze strategie is omvat een aanpak gericht op de heelheid van liefde langs verschillende stadia, die je zult ervaren als je serieus aan de slag gaat met leven vanuit je ware identiteit.

De Strategie van Hoop leert je herkennen waar je nog werk te verzetten hebt, maar leert je ook om je eigen ontwikkelproces serieus te nemen. De strategie wijst op een paradigma, een wereldbeeld, om je te ontwikkelen naar ware liefde en dat is niet iets wat in één dag volgroeid is. Het is als met de groei van een rups naar het stadium van een vlinder. In de fase van dat de rups in de cocon zit vindt de ware transformatie plaats en dat is een waanzinnig mooi, maar wonderlijk proces. Wat gebeurt er met je als je leert dat liefde niet gericht is op jezelf, maar iets is wat pas echt betekenis krijgt in relatie tot de ander? Het gaat over het onder ogen zien van wat je ego wil, die volop aandacht heeft voor de risico’s van het leven, en wat je hart wil, en dat is een leven in harmonie met de ander en de natuur.

De Strategie van Hoop omvat een aanpak gericht op de heelheid van liefde langs verschillende stadia, die je zult ervaren als je serieus aan de slag gaat met leven vanuit je ware identiteit

De Strategie van Hoop geeft handvatten om jezelf te zien als iemand die geliefd is, en waardevol is en er mag zijn voor de ander. Begrippen als duurzaamheid en gerechtigheid krijgen hierdoor een andere betekenis. Voor veel mensen gaan deze begrippen over wat we doorgeven aan ons nageslacht. Hieraan ten grondslag ligt een wereldbeeld met een angst voor allerlei rampscenario’s. De betekenis van de Strategie van Hoop wijst op een wereldbeeld, wat vormgegeven wordt vanuit een verlangen van het hart. Dit verlangen is een verlangen naar heelheid, wat in haar mooiste vorm bestaat uit het geven van liefde vanuit de Bron, die liefde is en geeft.

De Strategie van Hoop is natuurlijk iets waarmee iedereen aan de slag kan, maar in het bijzonder gebruik ik deze in mijn coaching voor mensen die even niet weten hoe het nu verder moet. Mensen die vast zitten in hun werk, terwijl ze het idee hebben dat ze hun tijd en leven veel meer zin kunnen geven, maar alleen niet weten hoe. Maar ook voor mensen, die staan voor grote veranderingen in hun leven en door de bomen het bos niet meer zien, en het lastig vinden om juiste keuzes te maken, om leiderschap te nemen wat past bij de eigen idealen en ambities. Tegelijkertijd is het ook een strategie om aanstaande grotere veranderingen in organisaties of samenleven, bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken, onder ogen te zien. De Strategie zoomt in op gedragsverandering en dan vooral wat maakt dat je bepaald gedrag laat zien; je intrinsieke motivatie, je waarden en normen en overtuigingen, etc. Allemaal uitingen van je identiteit.

De Strategie van Hoop geeft handvatten om jezelf te zien als iemand die geliefd is, en waardevol is en er mag zijn voor de ander. Begrippen als duurzaamheid en gerechtigheid krijgen hierdoor een andere betekenis. Voor veel mensen gaan deze begrippen over wat we doorgeven aan ons nageslacht. Hieraan ten grondslag ligt een wereldbeeld met een angst voor allerlei rampscenario’s. De betekenis van de Strategie van Hoop wijst op een wereldbeeld, wat vorm gegeven wordt vanuit een verlangen van het hart. Dit verlangen is een verlangen naar heelheid, wat in haar mooiste vorm bestaat uit het geven van liefde vanuit de Bron, die liefde is en geeft.

De Strategie van Hoop is natuurlijk iets waarmee iedereen aan de slag kan, maar in het bijzonder gebruik ik deze in mijn coaching voor mensen die even niet weten hoe verder. Mensen die vast zitten in hun werk, terwijl ze het idee hebben dat ze hun tijd en leven veel meer zin kunnen geven, maar alleen niet weten hoe. Maar ook voor mensen, die staan voor grote veranderingen in hun leven en door de bomen het bos niet meer zien, en het lastig vinden om juiste keuzes te maken, om leiderschap te nemen wat past bij de eigen idealen en ambities. Tegelijkertijd is het ook een strategie om aanstaande grotere veranderingen in organisaties of samenleven, bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken, onder ogen te zien. De Strategie zoomt in op gedragsverandering en dan vooral wat maakt dat je bepaald gedrag laat zien; je intrinsieke motivatie, je waarden en normen en overtuigingen, etc. Allemaal uitingen van je identiteit.

De Strategie van Hoop geeft handvatten om jezelf te zien als iemand die geliefd is, en waardevol is en er mag zijn voor de ander.

Aan de hand van de Strategie van Hoop doorloop je de stadia om te leven vanuit je ware identiteit. Vanuit allereerst het geloof dat het kán, naar uiteindelijk de wil om vanuit je identiteit de ander lief te hebben, waarmee je betekenisvol bent en je idealen waardevol zijn.

Ik onderscheid in de Strategie 7 stappen. In de eerste stap sta je stil bij waar je in gelooft.
Wat zijn je overtuigingen? Hoe zit je nu in het leven? Loop je tegen beperkingen in je eigen kunnen aan? Bied je omgeving niet de mogelijkheid om echt aan de slag te gaan met je idealen?
Vanuit het geloof dat je iets veranderen wilt sta je stil bij je intrinsieke motivatie. Wil je echt aan de slag gaan om te ontdekken wie je bent en ben je écht gemotiveerd om aan de slag te gaan met wat wél en niet van jou is? Hoe maak je echt goede keuzes in je leven en wat zegt dit over je waarden en normen? En zo bouw je stap voor stap een waardensysteem op waarmee je kennis maakt wie je werkelijk bent, wat je wil én kan, wat van jou is en wat van de ander, wat waardevol is en wat niet? De kennis van jezelf geeft wijsheid en inzicht vanuit waar deze wijsheid is? Vanuit het verstand, of ook je hart? Hoe breng je de rust en geduld op om met wat je hebt geleerd aan de gang te gaan en hierin te volharden? Wat is de vrucht van je manier van leven? Hoe kijk je naar de ander vanuit dit perspectief? Wat geeft dit voor jou in relatie tot de ander en wat geeft dit de ander? Wat geeft je echt betekenis? Wie ben je en hoe staan je idealen en ambities in relatie tot wie je bent? Wat is jouw weg?

Foto: bewerking ‘Weest volmaakt’, D. Prince

Geen reactie's

Geef een reactie